Izvinjavamo se, ne možemo da pronađemo {{term}}. Pokušajte ponovo.
Odgovor kompanije Regus na COVID-19
Shareholder Information
Datum Naziv dokumenta PDF
Regus Audit Committee Guidelines Print
Regus Nomination Committee Guidelines Print
Regus Remuneration Committee Guidelines Print
Remuneration Statement
Datum Naziv dokumenta PDF
03/11/2015 Remuneration Statement Print

Šta je Registrar?

Vaše vlasništvo akcija u kompaniji Regus je upisano u registru akcionara. Registar predstavlja spisak imena i adresa svih akcionara kompanije Regus i broja akcija koji svaki od njih poseduje. Registar u ime kompanije održava Capita Registrars („Registrar“). Registrar kompanije Regus ažurira registar kada dođe do promena Vaših ličnih podataka ili vlasništva nad akcijama i šalje Vaše čekove za dividendu i potvrde o akcijama.

Po zakonu, registar je javni dokument koji Registrar mora staviti na uvid na zahtev. Zahtev mora sadržati ime i adresu osobe koja zahteva pristup, izjavu o tome za šta će se informacije koristiti, da li će se deliti sa drugim licima i u slučaju da hoće, sa kojim i u koju svrhu. Regus neće dati podatke o bilo kom akcionaru trećoj strani, osim u slučajevima kada nas na to zakon obavezuje.

Šta treba da radim sa svojom potvrdom o akcijama?

Potvrde o akcijama su dokaz Vašeg vlasništva i potrebno ih je čuvati na bezbednom mestu. Potrebne su Vam ukoliko želite da prodate sve ili neke od Vaših akcija u budućnosti. Preporučujemo Vam da čuvate odvojeno podatke o evidenciji brojeva potvrda i broja akcija koji svaka od potvrda ima u slučaju gubitka ili oštećenja. Potvrde o akcijama se šalju poštom akcionarima na njihov sopstveni rizik.

Šta treba da uradim ukoliko se preselim na drugu adresu?

Ako se preselite na drugu adresu, potrebno je da obavestite naše registrare o novoj adresi. Ako ste registrovani na portalu Capita Share (www.capitashareportal.com), možete im dati svoju novu adresu tako što ćete je uneti u svoj Portfolio. Biće Vam potrebno:

  • puno ime akcionara i trenutna upisana adresa stanovanja
  • Kodeks investiranja za akcionare

Oba ova podatka ćete pronaći na potvrdi o akcijama, nedavnom vaučeru za dividendu ili u našoj korespondenciji.

Takođe, možete popuniti obrazac za promenu adrese koji se nalazi na njihovom veb sajtu, www.capitaregistrars.com (Napomena: ovaj link otvara stranicu u novom prozoru pretraživača) u delu „Akcionari i zaposleni“, a zatim „Flajeri i obrasci“. Kada popunite i potpišete obrazac, pošaljite ga poštom kompaniji Capita na adresu Capita Registrars, The Registry, 34 Beckenham Road, Beckenham, Kent BR3 4TU.

Šta treba da uradim ako promenim ime?

Ako izvršite promenu imena, pišite našim registrarima navodeći podatke o novom imenu i prethodnom imenu. Potrebno je da priložite overeni primerak izvoda iz matične knjige venčanih ili akta o promeni imena uz potvrdu/potvrde o akcijama i eventualno sve neisplaćene čekove za dividendu koji glase na Vaše staro ime. Registrari će ih zatim ponovo izdati. Ako ste promenili i adresu stanovanja, pogledajte pitanje „Šta treba da uradim ukoliko se preselim na drugu adresu?“

Kako prijavljujem smrt upisanog vlasnika?

Ako upravljate fondom, možda će biti potrebno da izvršite prenos akcija na imena korisnika ili da prodate holding.

Prvi korak je da pišete našem registraru na:

Capita Registrars, The Registry, 34 Beckenham Road, Beckenham, Kent BR3 4TU

Oni će zatim staviti privremenu napomenu na registar da bi osigurali da kada god je moguće obustave dalje isplate dividendi na ime akcionara. Takođe, poslaće Vam obrasce koje ćete morati da popunite. Molimo Vas da se obratite našim registrarima pisanim putem ili telefonom kako bi Vam objasnili ceo proces.

Izgubio/la sam ček za dividendu - kako mogu da dobijem novi?

Ako ste izgubili ček za dividendu pre nego što ste uspeli da prebacite novac na svoj bankovni račun, molimo Vas da se obratite našim registrarima pisanim putem. Capita će onda moći da Vam izda novi ček. Napominjemo da ćete možda morati da platite administrativnu naknadu.

Moj ček za dividendu je istekao.

Ako pošaljete istekli ček našim registrarima, ponovo će Vam ga izdati. Možda ćete morati da platite administrativnu naknadu.

Mogu li mi se dividende isplaćivati na račun u banci?

Ovo je moguće u slučaju većine bankarskih ili štednih računa u UK. To se ponekad zove „instrukcija za plaćanje“ ili „uputstvo za isplatu dividende“. Davanje uputstva za isplatu Vaših dividendi je jednostavno - dividenda se uplaćuje na Vaš račun na datum isplate, a poreski podaci o dividendi se šalju na Vašu registrovanu adresu.

Ako ste registrovani na portalu Capita Shareportal, možete dati svoja uputstva putem interneta.

Ako preferirate slanje pisanih uputstava ili se Vaše vlasništvo vodi na više zajedničkih imena ili je korporativno vlasništvo, jednostavno odštampajte obrazac uputstva za dividende sa linka „obrasci“, popunite ga i pošaljite poštom našem registraru.

Oni će učiniti sve da evidentiraju Vaš zahtev sa uputstvima za isplatu dividende pre isplate sledeće dividende. Međutim, pravo na dividendu se obično obračunava jedan do dva meseca pre nego što se dividenda zapravo isplati. Ako podnesete zahtev nakon ovog vremena, dobićete dividendu preko postojećeg metoda plaćanja, a oni će se postarati da se Vaša uputstva evidentiraju za naknadne isplate.

Akcionari sa prebivalištem van UK treba da odu na sajt www.capitashareportal.com u deo „akcionari i zaposleni“, Međunarodna plaćanja, da preuzmu odgovarajući obrazac sa uputstvima za zemlju u kojoj žive.

Da li mogu da dobijem dividendu u vidu akcija umesto gotovine?

Trenutno ne postoji mogućnost da se to uradi.

Šta znače termini "dan dividende" i "datum preseka"?

Pre objave svake dividende uz konsultovanje sa Londonskom berzom, odredićemo datum kada prodajemo akcije bez prava na dividendu. To je poznato pod nazivom „dan dividende“. Pre tog datuma za njih se kažu da su „sa dividendom“.

Ako kupite akcije pre dana dividende, imate pravo da primite nedavno objavljenu dividendu. Ako kupite na taj dan ili nakon toga dana, u periodu dana dividende, ta dividenda se isplaćuje prethodnom vlasniku.

Dividenda se isplaćuje akcionarima na osnovu broja akcija koje imaju u registru akcija na zadati rok („datum evidencije“). Datum evidencije je trenutno dva dana nakon dana dividende. Ako dobijete dividendu nakon što ste nedavno prodali svoje akcije i niste sigurni da li na nju imate pravo, kontaktirajte brokera koji Vas je zastupao tokom prodaje. U zavisnosti od uslova prodaje, može se desiti da se dividenda isplaćuje novom vlasniku.

Kako mogu izvršiti prenos svojih akcija na prijatelja ili rođaka?

Ako želite da date ili prodate svoje akcije nekome koga poznajete, možete izvršiti prenos svog vlasništva preko „obrasca za prenos deonica“. Ovaj obrazac se može preuzeti sa veb sajta našeg Registrara www.capitashareportal.com (Napomena: ovaj link otvara stranicu u novom prozoru pretraživača.) u delu „Flajeri i obrasci“. Kada popunite i potpišete obrazac, pošaljite ga poštom kompaniji Capita Registrars.

Moja potvrda o akcijama je izgubljena/ukradena - kako mogu dobiti novu?

Ako ste izgubili svoju potvrdu o akcijama morate obavestiti naše registrare što pre. To možete učiniti telefonom ili napismeno. Capita će Vam onda objasniti postupak dobijanja duplikata potvrde. U zavisnosti od vrednosti akcija predstavljenih u potvrdi o akcijama, možda ćete morati da platite naknadu.

Ako je Vaša potvrda o akcijama ukradena, potrebno je da se obratite policiji i da dobijete referentni broj prekršaja. Nakon što ste dobili taj broj, molimo Vas da pišete kompaniji Capita i da ih obavestite o krađi uz navođenje referentnog broja prekršaja. Capita će Vam onda objasniti šta treba da radite.